Liên Hệ

Công ty cổ trách nhiệm hữu hạn thương mại - sản xuất Nhựa Kim Tường

Tọa lạc tại số 581 Âu Cơ (Số cũ: 1008A-1008B Âu Cơ), Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (84-8) 38655838 - (84-8) 62981999    |    Fax: (84-8) 38652927
Hotline: (84-8) 386 55 838 - (84-8) 629 81 999
www.kimtuong.com.vn

+ -
Trụ sở chính: <strong>1008A-1008B Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam</strong><br>Điện thoại: <strong>(84-8) 8655838 / 8616560</strong><br>Fax: <strong>(84-8) 8652927</strong><br>Hotline: <strong> (84-8) 8655838</strong><br>Website: <strong><a href="http://www.kimtuong.com.vn" target="_blank">www.kimtuong.com.vn </a></strong><br>
http://kimtuong.com.vn/
10.78293
106.64219
CÔNG TY TNHH TM-SX KIM TƯỜNG